Řešení pro moderní zdravotnictví

Chceme být první volbou zdravotnických zařízení díky propojení unikátního medicínského informačního systému a moderních trendů digitalizace.

01

O nás

Náš příběh

Infini One je společnost založená v roce 2022. Naším cílem je přinášet řešení umožňující pracovat efektivněji, ve větším pohodlí a s lepšími klinickými výsledky v péči o zdraví.

 

Díky správným technologiím může být zdravotní péče kvalitnější, lépe organizovaná a snadněji dostupná pro pacienty. Je pro nás klíčové, aby vše bylo intuitivní a jednoduše dostupné
v medicínském informačním systému a na dosah našim klientům.

 

Proto naší rodinu tvoří špičky ve svém oboru s více jak dvacetiletou tradicí, společnosti Medicalc Software a CyberFox.

 

 

Zajímá vás naše řešení?
02

Pilíře rozvoje

Skvělý uživatelský zážitek

Základním pracovním nástrojem pro zdravotníky je nemocniční informační systém Medicalc. Náš systém byl vytvořený zdravotníky pro zdravotníky. Jedná se o jedinečný nemocniční informační systém postavený na systému klinických událostí, který zaručuje systematický pohled na klinickou práci. Zdravotní personál má rovněž k dispozici vybrané funkce v nativní mobilní aplikaci. Hlavním cílem je, aby jednoduché úkony mohl zdravotník provést u lůžka nebo kdekoli mimo ordinaci. Zdravotní aplikaci má rovněž k dispozici pacient, což zjednodušuje jeho přístup ke zdravotní péči a lepší zapojení do péče v rámci stanovené diagnozy nebo prevence.

Elektronizace a Interoperabilita

Naším cílem je provést naše klienty celým procesem elektronizace zdravotní dokumentace a mít tzv. „bezpapírovou nemocnici“. Základem našeho řešení je EHR nebo-li standardizovaný elektronizovaný zdravotní záznam a plná standardizace datových toků.  To jsou základní komponenty pro plnou elektronizaci zdravotní dokumentace a plnou interoperabilitu uvnitř zdravotnického zařízení i mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Zdravotnictví se tak stane efektivní, bez duplicit a je možné dále se soustředit na digitalizaci pacientských cest.

Digitalizace pacientských cest

Naším cílem je automatizovat a zjednodušovat zdravotní péči všude tam, kde je to možné. Zdravotnictví má zatím nevyčerpaný potenciál v oblasti personalizované medicíny. Proto se soustředíme na tvorbu léčebných plánů a optimalizaci pacientské cesty. Největší potenciál spatřujeme v oblasti prevence a to jak primární, sekundární tak terciální, kam patří péče o chronicky nemocné. Díky implementaci léčebných plánů a zdravotní aplikaci jsme schopni pacienty aktivně do péče zapojit a dosahovat lepších klinických výsledků.

03

Tým

Představujeme náš tým

Václav je zkušený manažer a nadšený business developer. Dlouhodobě se věnuje tématům ve zdravotnictví, především digitalizaci a telemedicíně. Klade důraz na profesionalitu a přátelskou firemní atmosféru.

Václav Vachta

CEO

Vít je jedním ze zakládajících členů Medicalc software. Informačními systémy pro zdravotnictví se zabývá více než 20 let. Po celou dobu se snaží budovat firmu postavenou na důvěře k lidem a dobrých mezilidských vztazích.

Vít Bureš

Managing director, Medicalc software

Honza založil agenturu Cyber Fox před 25 lety a ve skupině Infini One se věnuje primárně digitální transformaci klíčových zákazníků. Jeho hobby jsou překážkové sporty a jachting.

Jan Klusáček

Managing director, Cyber Fox

Honza si od roku 2011 prošel širokým spektrem rolí souvisejících s vývojem softwaru. Ze svých předchozích zkušeností s programováním, analýzou, lektorováním a vedením lidí čerpá v Medicalcu na pozici CTO.

Jan Kupka

CTO

Daniel má 25 let zkušeností s provozem IT a vývojem SW, vedením projektů, a to zejména v Rakousku, Číně, Malajsii, USA nebo Indii. Poslední 3 roky zodpovídal za vývoj nemocničního informačního systému.

Daniel Lefenda

Comercial and delivery director

Dan pracuje ve zdravotnickém IT od roku 1997. S kolegy navrhl a naprogramoval jádro Medicalcu. V práci nesnáší neefektivitu a úspěšně s ní bojuje.

Daniel Šubrt

Hlavni architekt

Monika působí 20 let v roli HR manažera a zároveň je terapeut a kouč. Snaží se přispívat k tomu, aby se v práci lidi cítili dobře, mohli spolupracovat, otevřeně a vlídně spolu mluvit a bavilo je to.

Monika Rousová

HR Director

Adam má dlouholeté zkušenosti s vývojem B2B řešení pro Enterprise-level zákazníky. Vedle své profesní kariéry se věnuje studiu PhD a pravidelně vystupuje na konferencích a meetupech.

Adam Krbušek

Head of Product

04

Kariéra

Záleží nám na tom, aby práce u nás měla smysl a všechny bavila.

  • Je pro vás důležité, na jakém produktu pracujete a jaký přináší užitek?
  • Chcete pracovat v prostředí, kde můžete přinášet vlastní nápady a vidět výsledky své práce, kde dostáváte velkou důvěru a zároveň zodpovědnost? 
  • A hledáte neformální pracovní prostředí, kde spolu lidé otevřeně a vlídně mluví, respektují se a mají dobré vztahy? 

Pak jste u nás správně.

Sídlo společnosti

Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha

e-mail: info@infinione.cz